abakart

Home Opis projektu


Opis projektu

1.1 Cel Projektu:
– zwiększenie ilości przyjazdów turystycznych i biznesowych na Pomorze
1.2 Beneficjenci:
– Gminy Pomorza uczestniczące w projekcie, przewoźnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy, sponsorzy
1.3 Charakter przyjazdów:
– turystyczne: turystyka miejska, historyczna, wypoczynkowa, aktywna, zdrowotna, przyrodnicza, rozrywkowa, zakupowa
– biznesowe i konferencyjne
1.4 Strategiczne kierunki promocji:
– europejskie ośrodki dogodnie skomunikowane z Pomorzem połączeniami lotniczymi i promowymi
1.5 Partnerzy projektu:
– przewoźnicy lotniczy i promowi (główni partnerzy finansowi)
– samorząd wojewódzki, samorządy gmin i związki gmin (główni partnerzy merytoryczni i partnerzy finansowy)
– hotele, parki rozrywki, przedsiębiorstwa obsługi ruchu turystycznego
– Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna i lokalne organizacje turystyczne
– zagraniczne ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej
– sponsorzy
1.6 Finansowanie
– większość środków pochodzi z reklam,
– w finansowaniu biorą udział także samorządy, dokładne proporcje mogą się zmieniać zależnie od kierunku promocji,
– fundusze unijne.
1.7 Działania promocyjne
– inserty prasowe Visit3city / VisitGdansk Magazine w prasie opiniotwórczej za granicą i w kraju, zasięg regionalny w strefie ciążenia portów lotniczych i morskich, najwyższa jakość edytorska, tłumaczenia w wykonaniu profesjonalnych native speaker'ów, dobre zdjęcia,
– portal internetowy visitGdansk.eu / visit3city.pl z informacjami turystycznymi o regionie, możliwość rezerwacji noclegów on-line,
– organizacja przyjazdów dla dziennikarzy (press trips) i firm turystyczno-przewozowych, inspiracja publikacji,
– organizacja prezentacji uczestników Projektu na targach turystycznych,
– inne działania reklamowe i PR w miarę rozwoju projektu.

 

Reklama

Newsletter